ติดต่อเรา

ทั้งที่สมัยก่อนเมืองไทยน่าอยู่มาก ข้าวปลาอาหารไม่แพง อยากหยิบจับซื้อขายอะไรก็ทำได้อย่างปกติสุข แต่ทุกวันนี้เป็นเพราะพวกนักการเมืองที่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อน พูดแล้ว อยากจับพวกนี้ไปยิ่งเป้าให้ตายหมด เหลือไว้แต่คนดี ประเทศจะได้เจริญขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะได้ดีขึ้น อนาคตของชาติจะได้เติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะไม่มีตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัว ทุกวันนี้มีให้เห็นเต็มไปหมด

สำนักงาน potency-exercise.com
234/32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 13940
โทรศัพท์ 1237 หรือ 0 2695 9132โทรสาร 0 2695 9432
E-mail : www.potency-exercise.com/