องค์กรของเรา

ในความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจปกติ แม่ค้าหวยรายนี้บอกว่ายอดขายหวยมะก่องถี่ตกไปเกือบครึ่งหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย พอถึงจุดนี้เรามองไปถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองทุกวันนี้ เพราะเป็นแบบที่แม่ค้าบอกจริงๆ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ คนขายของไม่ได้ ของแพง ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งที่สมัยก่อนเมืองไทยน่าอยู่มาก ข้าวปลาอาหารไม่แพง อยากหยิบจับซื้อขายอะไรก็ทำได้อย่างปกติสุข


 

เลขที่ 15320 ม.43 ชั้น 642-9 potency-exercise.com

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 8000 พรรษา 4 ธันวาคม 2558
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10240E-MAIL : pr@mict.mail.go.th
โทรศัพท์ : 02-141-0987
FAX : 02-143-8032